Alden kasama sa bahay ang namayapang ina

KATULAD din ng mga ordinaryong manonood ang paraan ng pag-alala ng ilan sa mga artista sa mga namayapa nilang mahal sa buhay kapag dumarating ang ganitong okasyon, ang Araw ng mga Patay o Halloween.

All Saints’ Day sa Pilipinas

Ang All Saints’ Day ay tinatawag ding Feast of All Saints. Ito ay sine-celebrate taon-taon tuwing November 1 ng Roman Catholic Church.