PAALAM, TITO ALFIE!

alfie-lorenzo

Marami kaming pinagsamahan ni Tito Alfie at ‘yung magagan­dang mga pakikitungo niya sa akin ang aking…

Mr. 3K-hit na si Beltre!

Talunan din ang dalawang anak na babae at junior ni Beltre mula sa kanilang front-row seats malapit sa dugout, kasama ng mga magulang ni Beltre.