Punong nalalagas ang mga dahon

Napanaginipan kong nakatayo ako sa ilalim ng puno tapos bigla na lamang daw naglaglagan ang mga dahon. May dahon na tuyo at kahit dahon na maberde pa ay nagbabagsakan na rin sa kinatata­yuan. Hindi ko rin po maalala kung anong klaseng puno. Ano po ang ibig sabihin ng pa­naginip ko?