Anim na saksak, bayad ng adik sa ₱500 utang sa karelasyon

Sa pahayag ng asawa ni Papan na si Charlie sa TUGIS, ipinasiya aniya nilang iuwi sa kanilang bahay ang abo ng kanyang asawa upang makapiling muna nila bagama’t tiniyak niyang ilalagak din nila sa columbarium na siyang wastong lugar na pinagdadalhan sa mga abo ng nasawi.