Nasa korte na ang bola!

Unang tanong: Normal bang kalakaran ang pagsisilbi ng arrest warrant sa alas-singko ng hapon?