Mahirap magtiwala

Anumang gawing pagmamanipula ng administrasyong ito ay malabong makuha ng China ang tiwala ng sambayanang Pilipino dahil alam ng nakararami kung paano tayo hinahamak at binabastos nito.