Nangungutang sa co-workers

Ingat lang, ang paalala ng iba, dahil may reputasyon daw ito na nangu­ngutang ng pera sa mga kasamahan sa trabaho.