Grad-waiting

Hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero lagi akong naiimbitahang maging Commencement Speaker sa mgacgraduation ceremony.