MATEO 16:16

Banal Aral

Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay.”

1 PETER 2:17

Banal Aral

Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Cristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa Emperador.

COLOSSIANS 1:22

banal-na-aral

Ngunit dahil sa kamatayan ni Cristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik.

EPHESIANS 1:11

banal-na-aral

At dahil kay Cristo, kami’y naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ­ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami’y hirangin niya noon pang una.

1 JOHN 2:18-19

banal-na-aral

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo. Ngayo­n nga’y  marami nang lumitaw na mga anti-­Cristo, kaya’t alam nating malapit na ang wakas. Bagama’t  sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili silang kasama natin. Ngunit umalis sila, […]

COLOSSIANS:1-21

Ngunit dahil sa kamatayan ni Cristo, ginawa niy­a kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik.

2 CORINTHIANS 5:21

Hindi nagkasala si Cristo, ngunit dahil sa atin, siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyosa pamamagitan niya.

1 JOHN 2:18-19

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo. Nga­yon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Cristo, kaya’t alam nating malapit na ang wakas. Bagama’t sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis […]

COLOSSIANS 1:22

Ngunit dahil sa kamatayan ni Cristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik.