Huwag matakot, huwag mangamba!

Ngayong Ikalimang Linggo ng Muling Pagkabuhay, pinatatatag ang ating loob sa gitna ng krisis na hinaharap. Sa Ebanghelyo (Jn 14: 1-14) malinaw ang mga salitang binitiwan ni Hesus na tunay na nakapagpapalakas ng loob lalo na sa mga humaharap sa matinding kasiphayuan sa kasalukuyang pandemya: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin!” diin ng Panginoon.

Sylvia, Art nayayakap na ang mga anak

Matapos ang ilang linggong pagsailalim sa quarantine nina Sylvia Sanchez at Art Atayde, nakasama na nilang muli ang kanilang nga anak. Tagumpay na nalabanan ng mag-asawa ang COVID-19 .Labis silang nagpapasalamat sa Diyos dahil makakasama na nila ang kanilang mga anak.

Kasama natin ang Diyos sa pakikibaka vs. COVID-19!

Ang Ebanghelyo ngayong Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay (Lc 24, 13-35) ay tungkol sa dalawang alagaad na nag-uusap sa daan patungong Emmaus matapos ang pagpanaw ni Hesus at pagkalat ng balitang ito’y muling nabuhay. Nang lumapit ang Panginoon na hindi nila namukaan, isiniwalat nila ang kabiguang taglay sa puso-“Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel!”

Wanted: Mga Alagad ng Mabathalang Awa

Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Banal na Awa. Pinasimulan ni Santa Faustina Kowalka ang debosyong ito para patuloy nating harapin nang may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Diin ng Simbahan, sa kanyang Muling Pagkabuhay ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan.

Pag-asang dulot ng Muling Pagkabuhay ni Kristo!

Muling nabuhay si HesusKristo, aleluya! Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Pista ng Muling Pagkabuhay. Binibigyan tayo ng lakas at pag-asa ng Diyos sa gitna ng patuloy na pakikibaka sa COVID-19, ang kalabang ‘di nakikita. Tiwala tayo na mapagwawagian natin ang giyerang ito sa tulong ng Panginoon.

Diyos ka ba?

Sa kagustuhang makabalik na ang kanyang mga nasasakupan sa kanilang mga tahanan, binanatan ng isang bise alkalde sa Batangas si Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) director Renato Solidum dahil sa mga babala nito hinggil sa pa­nganib ng mas malakas pang pagsabog na maaaring maganap sa Bulkang Taal.

Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoon

Ipinagdiriwang natin ngayong Linggo ang Kapistahan ng Pagbi­binyag ng Panginoon (Cfr. Mt 3:13-17). ­Bilang mga binyagang Katoliko, tinatawagan tayong tahakin ang landas ng kabanalan. Ang pagiging banal at pamumuhay nang naaayon sa kalooban ng Diyos ang siyang magiging daan natin patungo sa Kanya. Pithaya ng Iglesya na tayo rin ay maging tunay na kalugud-lugod sa Ama.

Mas malalim na tiwala sa plano ng Diyos sa ating pamilya ngayong 2020!

Ipinagdiriwang natin sa Linggong ito ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak. Sa Ebanghel­yo (Mt 213-15, 19-23) mababasa natin ang sakripisyo nina Jose at Maria upang ­matupad ang kalooban ng ­Diyos sa kanilang anak na si Jesus. Sa tagpo sa ­Ma­buting Balita, mababanaag ang ­kabayanihan ni San Jose sa harap ng mga pagsubok bago naibalik ang mag-ina sa Israel.

Seryosong hamon ng Adbiyento sa pagbabagong-loob!

Bida sa ikalawang Linggo ng Adbiyento si Juan Bautista, ang inatasang tagapaghanda sa daraanan ng Mesiyas. Sa Ebanghelyo (Mt 3:1-2) maririnig ang hamon ng binansagang ‘pinakadakilang pro­peta sa lahat’ ni Hesus: “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!”