10 ways to use Virgin Coconut Oil

1. Pagpababa ng timbang – Mayroong healthy fatty acids ang virgin coconut oil na nakaka-boost ng metabolism for energy. Ang maganda pa rito? Hindi nagiging stored fats ang healthy fatty acids na taglay nito.