Garbage crisis

Sa ilalim ng Republic Act 9003 o ang Ecolo­gical Solid Waste Ma­nagement Act, pinapatawan ng mula P300 hanggang P500,000 ang sinomang lalabag sa batas mula sa pag-oope­rate ng open dumpsite, pag-manufacture at pag-import ng mga non-environmentally ­acceptable material at toxic waste.