Disenteng kapulisan, isulong!

Sa maraming pangakong binitawan noon ni Pangulong Digong Duterte, isa sa mga natupad ay ang dobladong suweldo ng mga pulis at sundalo.