WebClick Tracer

Espiritu Santo – Abante Tonite

Diyos na Santatlo: Puno’t Dulo ng ating buhay!

Dakilang Kapistahan ngayong Linggo ng Banal na Santatlo. Giit ng Simbahaan, puno ng tanda ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos ang iba’t ibang yugto ng ating buhay. Mula nang tayo’y binyagan hanggang sa ating pagpanaw sa mundong iba­baw, taglay natin ang tatak at katibayan ng Panginoon bilang Ama, Anak at Espiritu Santo.

Read More

Pentekostes, isang panibagong simula para sa tanan!

Isang panibagong simula para sa atin ang Linggo ng Pentekostes na ginugunita ngayong araw. Ayon sa Simbahan, ang Pista ng Pagbaba ng Espiritu Santo ay nagsisilbi at nanatili bilang paanyaya sa tanan tungo sa panibagong buhay — bagong tibay at bagong lakas; hamon sa pagkakaisa lalo’t higit ngayong katatapos lamang ng barangay at SK elections sa bansa….

Read More

Linggo ng Banal na Awa

Ginugunita natin nga­yong Linggo ang Pista ng Banal na Awa. Turo ng Simbahan, ang debos­yong pinalaganap ni Santa Faustina Kowalska ay nananatiling paanyaya sa lahat upang harapin ang mga pagsubok at hamon ng buhay nang may lubos na pagtitiwala sa habag ng Panginoon.

Read More