Responsibilidad ng DOT

Kaya sana magsilbing panggising ito sa mga opisyal ng gobyerno­ na huwag idepende ang desisyon sa iba,