Tipid-tipid sa tubig

Ngayon pa lang, nagbabala na ang weather bureau na Pagasa sa matinding epekto ng El Niño sa bansa. Ibig sabihin, magiging madalang ang bagsak ng ulan. Kaya ang mga pana­nim, tiyak na matutu­yot nang husto.