`Di napapagod ang Diyos sa paghahanap ng mga nawawala!

Ang tatlong talinhaga ni Hesus sa Ebanghelyo ngayong Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 15: 1-32) ay tungkol sa paghahanap ng Diyos sa mga nawawala. Sa gitna ng ating pagiging makasalanan mahal pa rin tayo ng Panginoon! Narito ani Pope Emeritus Benedict XVI ang buod ng Mabuting Balita: “God never tires of coming to meet us, he is always the first to set out on the path that separates us from him.”