Komunikasyon kay Tim nilagot ni Slaughter

Inamin ni Tim Cone na mula nang kumalas sa PBAat sa team niya nang lumipad pa-Amerika si Greg Slaughter ay waInamin ni Tim Cone na mula nang kumalas sa PBA at sa team niya nang lumipad pa-Amerika si Greg Slaughter ay wala na silang komunikasyon.
la na silang komunikasyon.