Hapi sa kabila ng krimen at korapsyon

Napasama ang Pilipinas sa tinaguriang ‘happiest place’ sa buong mundo, batay sa Happy Planet Index (HPI) report ng think tank New Economic Foundation (NEF). Pumuwesto tayo sa pang-20 na nakakuha ng 35.0 HPI score. Ibinase ang HPI score sa well-being kung saan lima ang score ng Pilipinas; life expectancy, 67.9 taon; inequality of outcomes, 26 […]