Helicopter, sundalo at sulat

Nanaginip po ako ng 3 helicopter. Nasa isang gusali raw po ako na medyo madilim pero nakikita ko po lahat ng nasa paligid ko. Mag-isa lang ako. Ang mga bintana ay maluluwang at open po. Sumilip po ako sa bintana. May mga sundalo sa baba. Parang may hinahanap sila. Pagdungaw ko po sa taas may 3 helicopter na paikot-ikot lang sa taas. Para po akong natakot kaya umatras ako. Sumilip po ako sa kabilang bintana. Nakita ko po isang Amerikano.