Imelda durog sa video

Habang tinitipa naming ito, may almost 84K views na ang bidyo. Ang nakakabaliw, may 340 likes pa lamang ito pero ang dislikes, 40K na at mahigit 5k comments na predominantly, harsh at violent ang pinupukol sa nasabing music video .