Sophie primera impaktita

Kung dati, ilang kandirit pa, kasali na si Sophie Albert sa League of Extra Ordinary Has Beens, iba na yata ang kalakaran niya ngayon, huh!