Siniraan sa social media

Itatanong ko lang po kung tama ba na tawagan ng isang ­lending company ang lahat ng contact ko para lang ipaalam na hindi ako nakakabayad sa aking utang gamit ang social media?