Istrikto pero nasa lugar

For the record by Jeany Lacorte

Kapag natatanong natin ang mga paslit kung ano ang gusto nila paglaki nila, hindi nawawala sa mga top answer ‘yung pagiging pulis.