Jinri ayaw paawat sa COVID-19

Jinri ayaw paawat sa COVID-19

Hindi papipigil sa coronavirus outbreak ang kasal ni Jinri Park sa kanyang fiance na si John. Bagamat inanunsyo na niya ang postponement ng kanilang kasal sa Sydney Australia, nagtungo pa rin sila sa simbahan para pumirma sa pagiging legal ng kasal nila.

John willing makatrabaho ang dyowa ng anak

john-estrada1

Willing si John Estrada na makatrabaho ang boyfriend ng anak niyang si Inah de Belen na si Jake Vargas. Professional naman daw siya kaya walang problema.

JOHN 11:11

banal-na-aral

Idinugtong pa ni Jesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya.”

JOHN 4:13-14

banal-na-aral

Sumagot si Jesus, “Ang uminom ng ­tubig na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang ­uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling ­mauuhaw. Ito’y magiging isang bukal sa loob ­niya, babalong, at magbibigay sa kanya ng ­buhay na walang hanggan.”

JOHN 20:19

banal-na-aral

Kinagabihan ng araw ding iyon ang mga ala­gad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapa­yapaan!” sabi niya.

JOHN 4:13-14

Sumagot si Jesus, “Ang uminom ng tubig­ na ito’y muling mauuhaw, ngunit ang uminom­ ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling­ mauuhaw. Ito’y magiging isang ­bukal sa loob niya, babalong at magbibigay­ sa kanya ng buhay na walang hanggan.”

JOHN 17:13

Ngunit ngayon, ako’y papunta na sa iyo; at sinasabi ko ito habang ako’y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan.

1 JOHN 2:18-19

Mga anak, malapit na ang wakas! Tulad ng narinig ninyo, darating ang anti-Cristo. Nga­yon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Cristo, kaya’t alam nating malapit na ang wakas. Bagama’t sila’y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila’y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis […]