Pagpapatawad sa mga kaaway, daan sa tunay na kapayapaan, kabanalan!

Laking gulat ng mga tagapakinig ni Hesus nang ipahayag nito ang pagganti ng mabuti sa mga taong gumawa ng masama. Sa Ebanghelyo ngayong Ika-pitong Linggo sa Karaniwang Panahon (Mt 5:38-48) iniuutos ni Kristo sa kanyang mga alagad ang pagpapatawad sa mga kaaway, bagay na lampas-lampas sa mga kaugalian sa lipunan ng mga Hudyo at sa buong mundo ng mga pagano.