Pusong puspos ng galak at pasasalamat sa awa ng Diyos!

Tungkol sa pagtatagpo ni Hesus at Zakeo ang Ebanghelyo ­ngayong ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 19:1-10). Si Zakeo ang mayamang pinuno ng mga kolektor ng buwis sa Jerico. Nang dumalaw ang Panginoon sa lungsod, sinikap niyang makita si Hesus ngunit dahil siya’y pandak hindi niya magawa sa dami ng tao.