Mga komedyanteng nagpahalakhak hanggang kamatayan

May kasabihan nga na “Laughter is the best medicine”. Ito ang naging solusyon ng mga ko­medyante, mapa-TV, pelikula at stage, para sa mga taong may mabibigat na problema. Na kahit sa sandali lang na mapatawa nila ang mga taong ito ay parang nakatulong sila na maibsan ang mga problema nila. Pero hindi natin alam na […]