Alamin ang hypochondria

Madalas ka bang nagche-check ng mga sintomas ng sakit sa Internet? Sa kaunting pag-ubo, sipon at lagnat, iniisip mo bang mayroon ka nang COVID-19? At sa sobrang pag-iisip na baka mayroon kang malalang sakit, talaga ngang sumasakit ang iyong ulo at tiyan, at minsan ay nasusuka pa?

Batang nilalagnat ginahasa

Walang pusong inabuso ng isang obrero ang isang grade 6 pupil na babae kahit na inaapoy ng lagnat ang huli sa Navotas City kamakalawa nang gabi.

Trangkaso

Alam ba ninyo na ang kadalasang sakit na laganap sa mga komuni­dad ay ang trangkaso?