Toilet paper kailangan bang mag-imbak?

Sa unang mga araw ng pandemic, halos wala kang makita na toilet paper, ngunit sa pagtitiyagang pag-iikot, mapapansin mo na nakaimbak lamang sa likod ng mga pamilihan.

Masakit ba ang iyong likod?

Isa sa kadalasang iniinda ay ang pananakit ng likod at balakang. Partikular itong idinadaing ng mga bugbog sa trabaho at kalimitang inaatake nito’y ang mga taong nakatuntong na sa edad 40 pataas.