Exercise ng naka-mask

Ang sagot ay huwag! Ilang buwan na din naman tayong nasa sari-sarili nating mga tahanan. Nakuhang panatiliin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng ehersisyo na hindi kinakailangang lumabas ng bahay. Nakapag- jogging, jump rope, stretching at weight lifting pa. Ang iba ay gumaya at sumunod sa mga videos kabilang ang aerobics, zumba, pati na yoga. Lahat ng ito ay sa kaginhawahan ng nasa bahay.

Protektahan ang ating mga health worker

Umaani ng batikos si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nakadidismayang tugon ng kanyang administrasyon sa lumalalang krisis ng paglaganap ng COVID-19 virus sa bansa.

Luis praning sa ubo, bahing

Nang pumutok ang 2019 novel corona virus (nCoV), naging in demand ang mask. May ilan pa ngang abusadong supplier na nagbebenta ng higit na mas mataas sa retail price.