Broker ng imported basura hahabulin

Pinag-aaralan nga-yon ng Bureau of Customs (BoC) kung papaano mapapanagot ang broker na nasa likod ng dalawang beses na pagpupuslit ng mga imported na basura mula sa South K­orea at Australia patung­o sa Misamis Orienta­l.