Nahipan ng hangin

Baka mahipan ka ng hangin! ‘Yan ang la­ging sinasabi ng mga matatanda kapag nagpapanggap tayong nangi­ngiwi o naparalisa ang isang bahagi ng katawan.