Masyadong pihikan

Dear Kuya Rom,¬† Ang may-ari ng kompanya mismo ang nagturo sa akin ng pamamaraan ng mahusay na paggawa. Ang sabi niya, hindi ko matututunan ito sa school.¬†Dahil sa kanya, ako ay naging all-around worker na mapagkakatiwalaan. Napamahal na sa akin ang trabahong ito. Mabait ang boss ko at may kalakihan ang suweldo ko. Sampung taon […]