Tao at enerhiya

Break a leg by Benjie Alejandro

Sa lumalaking popu­lasyon ng Pilipinas, hindi lamang pagkain at inumin ang tinututukan ng mga namumuno ng bayan, lokal man o nasyonal.