Mga atletang Noypi ligtas sa Covid-19

Nakabuti ang hindi na pagsali ng ilang national military-athlete sa may 109 bansang lumahok sa 7th Military World Games (MWG) 2019 noong Oktubre 18-27 sa Wuhan City, Hubei Province, China na pinagmulan ng pandemic COVID-19.