STEPH NINERBIYOS SA GOLF

Pero ang sniper ng Golden State Warriors at two-time NBA MVP, marunong din palang nerbiyusin. Dinaga rin si Curry sa unang sabak niya sa golf tournament, pero nang makuha ang pulso ay pakitang-gilas din. Binomba ni Curry ang…