Pabigat na TRAIN Law

Magdalo by Gary Alejano

Kahit sino ang tanungin ay sasabihing naaapek­tuhan sila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga panguna­hing panga­ngailangan.