Horoscope 02/12/2020

Isa sa malaking problema ng mga Aquarius-born ang pagiging limi­tado at pigil. Gustuhin man nilang magsalita at ilabas ang kanilang opinyon sa isang bagay, ay ‘di nila magawa na tila may pumipigil sa kanila. Madalas silang masabihan na manhid at walang pakialam pero sa totoo lang, kailangan muna nilang magtiwala bago nila ilabas ang kanilang saloobin.

Horoscope 01/03/2020

Mahusay na lider at hinahangaan sa kanyang matayog na ambisyon sa buhay. Praktikal sa kanyang mga katwiran at opinyon kaya’t maasahan sa lahat ng oras.

Pagalingan

Bago to by JB Salarzon

Sa gitna ng pagalingan ng opinyon, mangingibabaw pa rin ang mga opinyon na swak sa batas ng ating lipunan. Ito ang tangan ng traditional media at hindi ng social media.