WebClick Tracer

Panginoon – Abante Tonite

Huwag matakot, huwag mangamba!

Ngayong Ikalimang Linggo ng Muling Pagkabuhay, pinatatatag ang ating loob sa gitna ng krisis na hinaharap. Sa Ebanghelyo (Jn 14: 1-14) malinaw ang mga salitang binitiwan ni Hesus na tunay na nakapagpapalakas ng loob lalo na sa mga humaharap sa matinding kasiphayuan sa kasalukuyang pandemya: “Huwag kayong mabalisa; manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin!” diin ng Panginoon.

Read More

Kasama natin ang Diyos sa pakikibaka vs. COVID-19!

Ang Ebanghelyo ngayong Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay (Lc 24, 13-35) ay tungkol sa dalawang alagaad na nag-uusap sa daan patungong Emmaus matapos ang pagpanaw ni Hesus at pagkalat ng balitang ito’y muling nabuhay. Nang lumapit ang Panginoon na hindi nila namukaan, isiniwalat nila ang kabiguang taglay sa puso-“Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel!”

Read More

Hesus bukal ng tubig na nagbibigay-buhay!

Sa ating Ebanghelyo ngayong Ika-3 Linggo ng Kuwaresma (Jn 4:5-42), ginamit ni Hesus ang malinis na tubig upang ilarawan ang inilalaan Niyang walang hanggang buhay para sa tanan. Binigyang-diin ng Panginoon sa Kanyang panayam sa babaeng Samaritana na Siya lamang ang tanging makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan.

Read More

Panalangin ng isang historyador

Panginoon ng kasaysayan, nagpapakumbaba po kami sa inyo sa gitna ng isang kritikal na yugto sa aming bansa. Salamat po sa inyong biyaya na makilala namin ang a­ming Inang Bayan sa pamamagitan ng kasaysayan, sapagkat tunay lang namin siyang mamahalin kung tunay namin siyang makikilala.

Read More

Biyayang dapat hilingin sa Diyos ang pananampalataya!

Mensahe ng Ebanghelyo ngayong Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (Lc 17: 5-10) na walang anuman ta­yong maipagmamalaki sa Panginoon. Maging ang ating pananampalataya sa Diyos ay isang biya­yang kaloob niya sa atin. Turo ng Simbahan, ang Diyos ang nagpapalago ng ‘butil ng mustasa’ ng ating pananampalataya. Inaanyayahan ang tanan ngayong araw na tugunin ang panawagan ng Diyos tungo sa lubos na pagtitiwala.

Read More

Masigasig na paghihintay sa Panginoon!

Tema ng Ebanghelyo (Lc 12:35-40) ngayong Ika-19 na Linggo ng Karaniwang Panahon ang ‘masigasig’ o buong pag-asang pahihintay sa Diyos. Paanyaya ng Simbahan sa tanan ang panatilihing bukas ang puso at isipan upang maging handa sa muling pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Inaanyayahan ang lahat na huwag panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok, bagkus buong tiwala at tapang na kumapit sa Poon.

Read More