Pensyon mo, sagot ko?

Isang sentimyentong malaganap sa mga public school teacher na hindi masaya sa pangangalaga ng Government Service Insurance System (GSIS) sa kanilang mga benepisyo ang tumiwalag na lamang dito at magbuo ng hiwalay na pondo. Bakit hindi raw tularan ang mga sundalo? May sa­rili silang retirement fund at napakaganda ng kanilang pensyon at iba pang benepisyo sa pagretiro.