FIBA may kampanya na pampalakas-loob

Inihayag ng FIBA mula sa opisina sa Mies, Switzerland ang paglulunsad ng digital campaign para sa mga positibong mensahe ng pag-asa sa harap nang mapanghamong panahong hatid ng ng coronavirus disease 2019.