Tulungan sa pakikipaglaban sa terorismo

Dear Sir, Tulungan natin ang ating gobyerno na hadlangan ang terorismo pero kailangan sa mahinahon na paraan. Huwag magpapasa na mga information sa iba na hindi totoo lalo na ng mga babala. Kasi magdudulot lang ito ng takot, pagkabalisa o ng sindak. Siyempre, nagkaroon na tayo ng takot dahil sa pambobomba sa Davao. Pero huwag nating bibigyan ng kung anu-anong […]