Bias o katangahan?

Hindi kasalanan kung sino ang sinasamba, depende sa pinaniniwalaang relihiyon o sekta; hindi rin ipinagbabawal ang magmahal hangga’t walang nasasagasaan at nilalabag na panuntunan; hindi rin masama ang mag-idolo ng artista subalit malaking kabalbalan ang magpakita ng pagiging bias sa mga inaarestong suspek o kriminal. Pansinin ang litratong kumalat sa social media, nagawa pang magpa-picture […]