REVELATIONS 1:17-18

Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipi­natong niya sa akin ang kanyang kanang kamay, at sinabi: “Huwag kang matakot! Ako ang Simula at ang Wakas, at ang Nabubuhay! Namatay ako ngunit masdan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at […]