Exciting exchange gift

Sino ang hindi excited sa tuwing magkakaroon ng exchange gift? Lahat tayo ay excited lalo na ang mga bata. Bahagi na ito ng pagdiriwang natin ng Pasko. Hindi kumpleto ang Pasko kung walang palitan ng regalo.

Carry-over na naman

horses-in-box Andy Sevilla

Malaki rin ang naging puhunan ng solo winner dahil ang balita namin ay namuhunan siya ng mahigit…