VFA ibasura!

Nang unang umupo si Duterte bilang pa­ngulo, nagpahiwatig siya ng dramatikong pagpihit sa patakarang panlabas. “I announce my separation from the United States,” aniya sa isang talum­pati. Waring nagbadya ito ng makasaysayang pagputol sa mahigit isang siglo ng kolonyal na pagpapailalim ng Pilipinas sa US.

Kutsilyo sa panaginip

Nanaginip po ako na ako daw po ay may hawak na patalim at may isang babae po na kilala ko at hindi ko alam anong dahilan ngunit galit na galit daw po siya sa akin.