Huwag pahirapin ang paglaban sa COVID-19

NGAYONG nasa Genaral Community Qurantine (GCQ) na ang marami sa ating mga lugar ay hati na ang atensiyon sa dapat unahin, ang pag-iingat sa COVID-19 pandemic o ang kumakalam na sikmura ng ating mga kababayan.

Nangangasim na sikmura

Marou Pahati Sarne

Sumasakit ang tiyan, nasusuka, parang buntis ang pakiramdam, dighay nang dighay, nawawalan ng gana sa pagkain at parang hindi natutunawan.