Ang may libreng Covid test sa PBA

Pagtuloy sa PBA wala pang petsa - Marcial

Sisiguruhin ng San Miguel Corporation (SMC) na maging maayos ang kaligtasan at kalusugan ng pamilya sa Philippine Basketyball Associuation (PBA).