‘It girl’ naanakan ng may asawa

Pagmamahalan ang dahilan kung bakit ang isang stylist na kasama sa mga tinataguriang ‘It Girls’ ay naging nanay na. Siyempre pa, we are not taking it against her. May karapatan siyang i-pursue ang kanyang kaligayahan at ang wish niyang fulfilled na maging ina, laudable indeed.